تبلیغ اپلیکیشن با گیمیفیکیشن در برنامه تلویزیونی

 

تبلیغ اپلیکیشن به صورت گیمیفیکیشن در برنامه تلویزیونی 

تبلیغ اپلیکیشن شما به صورت گیمیفیکیشن در برنامه صدا و سیما