تبلیغ در صدا و سیما - برنامه ریزی و بودجه بندی

 

تیم برنامه ریزی رسانه بینش مدیا آماده تهیه برنامه و بودجه مناسب تبلیغات شما برای سال 99 است

بینش مدیا با نوآوری توانسته است یک ابزار بسیار کاربر پسند برای محاسبه تخفیفهای قرارداد و هزینه تبلیغ در برنامه های مختلف تلویزیون بر اساس تعرفه و ضوابط پخش آگهی توسعه دهد . شما برای استفاده از این ابزار کافیست در سایت بینش مدیا یک پروفایل بسازید و در بخش کمپینهای صدا و سیما از این ابزار استفاده نمایید. ابتدا در برگه محاسبه تخفیف برند با وارد کردن ویژگیهای برند خود و قرارداد با صدا و سیما تخفیف خود را برای تبلیغ در صدا و سیما محاسبه کنید. سپس در برگه محاسبه هزینه های حضور با انتخاب برنامه و شرایط پخش , هزینه های پخش تیزر تبلیغاتی خود را مشاهده نمایید.