صاحبان رسانه و جایگاههای تبلیغاتی

 

بینش مدیا برای شما مالکان رسانه ها و مجریان متولی جایگاههای تبلیغاتی امکانات زیر را فراهم می آورد :

  • معرفی رسانه ها و جایگاههای تبلیغاتی شما و ویژگیهای منحصر به فرد  آنها برای جذب آگهی دهندگان 
  • معرفی و فروش ظرفیت خالی رسانه ها و تعریف شرایط ویژه برای رسانه ها و جایگاهها
  • مدیریت جدول زمانی پر و خالی بودن ظرفیت رسانه ها و تاریخهای قابل ارائه 

سیستم بینش مدیا به صورت فروشگاه آنلاینی برای جایگاههای تبلیغاتی و رسانه های شما عمل می کند . از طریق این سامانه میتوانید ضمن معرفی و فروش ظرفیت جایگاههای تبلیغاتی خود  ، با در نظر گرفتن شرایط فروش ویژه برای رسانه هایتان مشتریان و مخاطبین را جذب و ترغیب کنید.

در صورت در اختیار داشتن فضای تبلیغاتی در کل کشور , اعم از فضاها و جایگاههای تبلیغات محیطی یا  صوتی  و تصویری و یا  هر گونه روش تبلیغاتی نوآورانه برای معرفی آن در سایت بینش مدیا با ما تماس بگیرید .