ویژه صاحبان رسانه و جایگاههای تبلیغاتی

 

 

بینش مدیا برای شما مالکان و مجریان متولی رسانه های تبلیغاتی که برای تکمیل ظرفیت خالی رسانه هایتان نیازمند اطلاع رسانی این ظرفیت و تعیین قیمت مناسب و پیدا کردن مشتریان و مخاطبین هستید، راه حل مناسبی را فراهم نموده است. سیستم بینش مدیا به صورت فروشگاه آنلاینی برای جایگاههای تبلیغاتی و رسانه های شما عمل می کند . از طریق این سامانه میتوانید ضمن معرفی و فروش ظرفیت جایگاههای تبلیغاتی خود  ، با در نظر گرفتن شرایط فروش ویژه برای رسانه هایتان مشتریان و مخاطبین را جذب و ترغیب کنید. جدول زمانی پر و خالی بودن ظرفیت رسانه شما در بینش مدیا توسط شما مدیریت شده و با پیش .فروش یکجای ظرفیت های رسانه تان به مشتریان و مخاطبین میتوانید از خالی ماندن ظرفیت پیش گیری نمایید 

در صورت در اختیار داشتن فضای تبلیغاتی در کل کشور , اعم از فضاها و جایگاههای تبلیغات محیطی , نشریات و آگهی نامه ها , صوتی  و تصویری , تبلیغات دیجیتال و بنر در سایتهای پربازدید و یا  هر گونه روش تبلیغاتی نوآورانه برای معرفی آن در سایت بینش مدیابا ما تماس بگیرید .