ویژه آژانسها و کانونهای تبلیغاتی

 

آژانسها و مشاوران محترم حوزه  تبلیغات می توانند با ثبت نام در بینش مدیا و با کمک ابزارهای آن راهنمایی های مفیدی به مدیران کسب و کار برای  انتخاب رسانه های تبلیغاتی مناسب و تعریف کمپینهای تبلیغاتی داشته باشند

به این منظور در بخش تماس با ما با برای ما پیام بگذارید.