بیلبورد پیروزی
کد رسانه: OC-PRZI-POL_A-0068

بیلبورد خیابان پیروزی


  • اولین تاریخ قابل رزرو : 30 فروردین 1400
  • آخرین بروزرسانی قیمت : 18 فروردین 1400
  • شهر : تهران
  • نوع جایگاه تبلیغاتی : پل عابر
  • مکان نمایش تبلیغ : پیروزی شرق به غرب
  • متراژ : 41/00

مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

بیلبوردهای پیشنهادی ، فرصتهای ویژه

قبل از تبلیغات انجام دهید ........