تبلیغات تلویزیونی - تبلیغ در صدا و سیما

 

تهیه برنامه و بودجه تبلیغاتی برای برند شما در تلویزیون برای سال 1400

بینش مدیا یک ابزار آنلاین بسیار کاربرپسند برای برندها ( صاحبان آگهی ) و کانونهای تبلیغاتی برای محاسبه تخفیفهای قرارداد و هزینه تبلیغ در برنامه‌های مختلف تلویزیون بر اساس تعرفه و ضوابط پخش آگهی سال 1400 توسعه داده‌است. برای استفاده از این ابزار کافیست در سایت بینش مدیا  ثبت نام کنید.  پس از آن در بخش تماس با ما درخواست دسترسی به بودجه ریزی تبلیغات تلویزیونی را ثبت نمایید یا با ما تماس بگیرید. پس از ورود به سایت در بخش کمپینهای صدا و سیما در پروفایل از این ابزار استفاده نمایید. استفاده از ابزار بسیار ساده است. ابتدا در برگه محاسبه تخفیف برند با وارد کردن ویژگیهای برند خود و نوع قرارداد با صدا و سیما میزان تخفیف، میزان اضافه پخش و پخش تشویقی خود را برای سال 1400 محاسبه کنید. سپس در برگه محاسبه هزینه‌های حضور با انتخاب برنامه و شرایط پخش‌، هزینه های پخش تیزر تبلیغاتی خود را مشاهده نمایید و برنامه و بودجه سال آینده را بر اساس برنامه ها تعیین نمایید.