انواع روشهای تبلیغ در مترو

 

ویژگی های تبلیغ در ایستگاه های مترو به صورت زیر میباشد:

  1. روزانه حدود4 میلیون نفر مسافر برای استفاده از مترو در ایستگاه های این سیستم حمل و نقل ریلی حاضر می شوند
  2. طولانی بودن زمان دیده شدن تبلیغ،از مزایای مهم تبلیغ در داخل واگن های مترو است (دستگیره ها و کتیبه های داخل واگن های مترو
  3. در واقع مسافر مترو یک مخاطب به چنگ آمده است که باید تا مقصد در قطار بماند و به طور متوسط زمان یک جابجایی با مترو ۱۲ دقیقه است.پس به احتمال زیاد تبلیغ را بیش از یک بار رویت می کند. همچنین تبلیغ به جهت کثرت تردد کنندگان ،در معرض دید افراد زیادی قرار می گیرد.
  4. مسافران مترو،به کرات در معرض آگهی ها قرار می گیرند.فردی که از یک مسیر مترو برای رفت و برگشت به محل کار استفاده  می کند در طول یک ماه حدود ۲۰ تا ۴۰ بار با تبلیغ مواجه می شود
  5. بسیاری از خریدارانی که به فروشگاه ها می روند تا کالا یا خدمتی را خریداری نمایند،ممکن است به موقع در معرض پیام تبلیغاتی قرارگیرند و این امر تاثیر مستقیم بر انتخاب ایشان داشته باشد.
  6. توانایی هدف قرار دادن گروه های مشخصی از افراد و امکان گزینش مخاطبان از منظر جغرافیایی ،جمعیت شناسی و تجاری

 

الف) تبلیغات نمای بیرونی قطار                                    

  • تبلیغات روی بدنه مترو مدتی قبل تر شروع شده، مترو به دلیل اینکه مخاطبین زیادی دارد و در هر روز با تعداد افراد زیادی سروکار دارد میتواند بازتاب زیادی داشته باشد ولی قطارهای بین شهری این مزیت را ندارند ، در عوض مزیت دیگری دارند و آن هم این است که به دلیل عبور قطار از شهرهای مختلف با قومیتهای مختلف ، طیف وسیعتری از جامعه و مخاطبین را دربر میگیرد و محدود به شهر یا منطقه
  • خاصی نیست

  ب)تبلیغات جایگاههای داخلی قطار