تبلیغات در پمپ بنزینها

 

ویژگی های تبلیغ در پمپ بنزین ها به صورت زیر میباشد:

  1. با توجه به اصل تبلیغات در محل کالاهای مشابه می توان جایگاههای سوخت را بهترین گزینه برای اجرای تبلیغات محیطی در نظر گرفت
  2. جایگاه های سوخت موقعیت استراتژی را برای تبلیغات دارد و به سبب اینکه خودرو ها مدت زمانی را برای سوخت گیری منتظر می مانند، تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی اکران شده در پمپ بنزین را می توانند به راحتی مشاهده کنند.
  3. تبلیغات در پمپ بنزین امکان افزایش هر نوع رسانه اعم از طراحی بر روی ستون ها و دیواره های جایگاه سوخت و هر نوع رسانه دیگر امکان پذیر است
  4. موقعیت احداث جایگاه ها به گونه ایست که مخاطبین در خیابان های مجاور به راحتی از تبلیغات اکران شده بهرمند می شوند
  5. .نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در پمپ بنزین از جمله تبلیغات محیطی قابل توجه و ارزان قیمتی است که بسیاری از صاحبین کالاها در این مکان تقاضای اجرای تبلیغات دارند
  6. همچنین طراحی سایبان پمپ بنزین که دارای سه وجه می باشد موقعیت مناسبی را برای صاحبین برندها فراهم آورده که تبلیغات از سه وجه در معرض دید تردد کنندگان قرار دارد.