تبلیغات روی بدنه ی اتوبوس ها

 

ویژگی های تبلیغ در روی بدنه اتوبوس ها به صورت زیر میباشد:

  1. تبلیغات روی اتوبوس قدمت زیادی دارد و از زمانی که اتوبوس‌‌ها را در خیابان به عنوان یک وسیله حمل‌ونقل شاهد بودیم، تبلیغات روی آن‌ها نیز حضور داشته‌اند.
  2. ماندگاری در ذهن مخاطب: امروزه شاهد حجم زیادی از خودروها در خیابان‌ هستیم، بنابراین تبلیغات درج شده بر روی اتوبوس‌ها با ابعاد بزرگ در معرض دید عابرین پیاده و رانندگان نیز قرار می‌گیرند.
  3. .بر اساس تحقیقات انجام شده، تبلیغاتی که بر روی وسایل حمل‌ونقل عمومی انجام می‌شوند  تا میزان ۹۷ درصد در ذهن مخاطب، مجدد یادآوری می‌شوند.
  4. . بهترین راه برای اطمینان از اثر بخشی تبلیغات ترانزیتی، تکرار چندباره تبلیغ برای مخاطبین است.
  5. پیام‌های بازرگانیِ تلویزیونی و رادیویی را به راحتی می‌توان خاموش کرد، از آگهی‌های اینترنتی نیز به سادگی می‌توان چشم پوشید،‌ اما این امر برای تبلیغات روی وسایل حمل‌ونقل عمومی فرق می‌کند و مخاطب در هر زاویه‌ای که قرار بگیرد باز هم این تبلیغات در مقابل چشم وی خواهند بود.