تبلیغ در بیلبورد جاده ها

 

ویژگی های تبلیغ در بیلورد جاده ها به صورت زیر میباشد:

  1. جاده ها به عنوان راه اصلی ارتباط دهنده ی شهرها موقعیت مطلوبی را برای انجام تبلیغات محیطی فراهم کرده است و رفت و آمد رهگذرانی که با وسایل نقلیه های گوناگون از جاده ها می گذرند سبب می شود تا تبلیغات در حاشیه جاده ها توسط افراد زیادی دیده شود.
  2. اکثر بیلبوردهای برجسته ای که در امتداد بزرگراه‌ها نصب می‌ شوند اثر آنها در ذهن سرنشینان ماندگارتر است
  3. با توجه به حجم تردد در جاده توجه ویژه ای به تابلوهای تبلیغاتی خواهد شد.
  4. شناسایی یک نام تجاری و وفاداری نسبت به آن.
  5. تسهیل در ایجاد موقعیت های فروش برای کالا و خدمات.