تبلیغ در سینماها

 

تبلیغ پیش از اکران فیلم در سینماها با توجه به استقبال گستره خانواده های ایرانی و زوج‌های جوان و گروههای دوستانه از تماشای فیلم در سینما به ویژه پردیسهای سینمایی از روشهای کارآمد تبلیغات است. سکوت، تمرکز و انتظار برای شروع شدن فیلم، تاریکی و پرده عریض همه و همه تاثیر ماندگاری در ذهن مخاطبان میگذارند. قیمت سالنها براساس تعداد صندلی ها و کیفیت سالن سینما متفاوت است.