تبلیغ پیش از اکران فیلم در سینما

 

تبلیغ پیش از اکران فیلم در سینماها با توجه به استقبال گستره خانواده های ایرانی و زوجهای جوان و گروههای دوستانه از تماشای فیلم در سینما به ویژه

پردیسهای سینمایی از روشهای کارامد تبلیغات است .

سکوت و تمرکز و انتظار برای شروع شدن فیلم , تاریکی و پرده عریض همه و همه تاثیر ماندگاری در ذهن مخاطبان میگذارند 

 .قیمت سالنها براساس تعداد صندلی ها و کیفیت سالن سینما متفاوت است

پس از ثبت نام در بینش مدیا شما میتوانید قیمتهای نمایش تبلیغ قبل از اکران فیلم در سالنهای سینما را دیده و درخواست تبلیغ در سالن مورد نظر را ثبت کنید .