ویژه شرکتهای اجاره دهنده بیلبورد

 

بینش مدیا برای شما مالکان بیلبوردها و شرکتهای متولی جایگاههای تبلیغاتی امکانات زیر را فراهم می آورد :

معرفی رسانه ها و جایگاههای تبلیغاتی شما و ویژگیهای منحصر به فرد  آنها برای جذب آگهی دهندگان معرفی و فروش ظرفیت خالی جایگاهها و تابلوها و تعریف شرایط ویژه برای اجاره آن مدیریت جدول زمانی پر و خالی بودن ظرفیت تابلوها و تاریخهای قابل ارائه سیستم بینش مدیا به صورت فروشگاه آنلاینی برای جایگاههای تبلیغاتی و تابلوهای شما عمل می کند . از طریق این سامانه میتوانید ضمن معرفی و فروش ظرفیت جایگاههای تبلیغاتی خود ، با در نظر گرفتن شرایط فروش ویژه برای رسانه هایتان مشتریان و مخاطبین را جذب و ترغیب به استفاده از جایگاه کنید.

در صورت در اختیار داشتن فضای تبلیغاتی در کل کشور , اعم از فضاها و جایگاههای تبلیغات محیطی در سطح شهر ، وسائل حمل و نقل و مکانهای پربازدید  و یا  هر گونه روش تبلیغاتی نوآورانه برای معرفی آن در سایت بینش مدیا با ما تماس بگیرید .