عرشه پل بزرگراه ستاریعرشه پل بزرگراه ستاری
کد رسانه: OC-STRI-POL-A-1058

عرشه پل بزرگراه ستاری


  • اولین تاریخ قابل رزرو : 31 شهریور 1400
  • شهر : تهران
  • نوع جایگاه تبلیغاتی : پل عابر
  • مکان نمایش تبلیغ : ستاری شمال به جنوب
  • متراژ : 45/00

مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

فرصت های تبلیغاتی ویژه