پل عابر بزرگراه مدرس
کد رسانه: OC-MDRS-POL-A-2074

پل عابر بزرگراه مدرس


  • اولین تاریخ قابل رزرو : 31 اردیبهشت 1400
  • آخرین بروزرسانی قیمت : 18 فروردین 1400
  • شهر : تهران
  • نوع جایگاه تبلیغاتی : پل عابر
  • مکان نمایش تبلیغ : مدرس جنوب به شمال
  • متراژ : 62/00

مشاهده قیمت

رسانه های مشابه

بیلبوردهای پیشنهادی ، فرصتهای ویژه

قبل از تبلیغات انجام دهید ........