بیلبورد همت
کد رسانه: OC-HMAT-POL_A-0970

بیلبورد همت


  • شهر : تهران
  • نوع جایگاه تبلیغاتی : پل عابر
  • مکان نمایش تبلیغ : همت غرب به شرق- محدوده مدرس
  • متراژ : 60

مشاهده قیمت

رسانه های مشابه